Subject:
Ang. Din begäran om ersättning i anl. av frihetsberövande
Date:
 
From
Tue, 29 Nov 2005 16:17:29 +0100
 
 
 

To: Ture Sjölander

 

I skrivelser hit i augusti 2005 har Du begärt att Justitiekanslern skall betala ut ytterligare ersättning till Dig på grund av ett frihetsberövande under år 1996 för brottsmisstankar som senare ledde till att åtalet ogillades av Stockholms tingsrätt.

 

Sedan Justitiekanslern tillerkänt Dig viss ersättning för frihetsberövandet väckte Du talan mot staten med yrkande om ytterligare ersättning.

 

I målet ingicks sedermera en förlikningsöverenskommelse som stadfästes av Stockholms tingsrätt i en dom den 28 januari 1999 (Mål nr T 2-90-98). Förlikningsöverenskommelsens andra punkt har följande lydelse.

 

Genom denna förlikning är samtliga Ture Sjölanders mellanhavanden med staten i anledning av den frihetsinskränkning han var underkastad under tiden den 13 januari  21 mars 1996 och som är föremål för tvist (mål nr T2-90-98) slutligt reglerade och Ture Sjölander avstår från ytterligare krav mot staten i denna sak.

 

Justitiekanslern har mot bakgrund av förlikningen inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av Dina nu inkomna skrivelser.

 

Upplysningsvis kan nämnas att ersättning ex gratia endast kan beviljas av regeringen.

 

Ärendet här är därmed avslutat.

 

Martin Mörk


 

Någon förlikningsöverenskommelse avseende begäran om "förlorad arbetsförtjänst" genom ryktesförstöring har aldrig stadsfästs. Den enda förlikningsöverenskommelse som blivit stadsfäst avser "ersättningen för frihetsberövandet",
häktningen !
Mitt krav om ersättning kvarstår mot staten, i denna sak.
 
Subject: Ang. Kravet om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

Två ärenden presenterades av min advokat till justitiekanslern innan ersättningen för frihetsberövandet var avslutat.

´denna sak´avser ersättningen för lidande under 63 dagars häktning liksom förlikningsöverenskommelsen ´samtliga mellanhavanden´avser.

Ersättning för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst har aldrig ersatts och Justitiekanslern har uttryckt saken enligt följande; ´Sjolander har ej kunnat bevisat sin inkomsts storlek´, vilket syftar på att Justitiekanslern var medveten om att ett annat ´mål´var aktuellt före en förlikningsöverenskommelse träffades avseende målet angående ersättningen för ´frihetsberövandet´.

Det är två skilda mål och jag har aldrig signerat eller överenskommit om att ´samtliga mellanhavanden och krav med staten´ blivit förlikade. De enda krav om ersättning som förlikats är ´denna sak, nämligen kravet för frihetsinskränkningen, häktningstiden, det så kallade ´lidandet´, förutmjukelsen.

Kravet på ersättningen för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst kvarstår.


 

turesjolander@hotmail.com Thursday, 19 October 2006


From :  <e-post@regeringen.se>
Reply-To :  turesjolander@hotmail.com
Sent :  Thursday, 19 October 2006 10:45:11 PM
To :  rickard.wessman@justice.ministry.se
CC :  turesjolander@hotmail.com
Subject :  Telefonsamtal i dag: Ex-Gratie

Från: Ture Sjölander

E-postadress: turesjolander@hotmail.com

Meddelande: Rickard Wessman.
Jag uppskattar mycket vårt korta samtal idag per telefon.
Jag skall under morgondagen göra en skriftlig  sammanfattning av mitt ärende
till dig.
I mellantiden hoppas jag du kan ta ut min E-post jag redan tidigare har sänt
till Beatrice Ask, som börjar med rubriken; "Gratulerar, Börja med Lag
ändringar...", och finns tillgängligt och publicerat på bl.a min Websajt:

www.swedish.homestead.com/

I början-toppen på sajten.
Jag innerligt hoppas att ni skall se magnituden av den ärekränkning som svenska
staten icensatte 1996.
Jag är peronligen övertygad om att rätt hantering av detta ärende har extreme
politisk betydelse för den nya regeringen. Och att en slutgiltig ursäkt och
kompensation kan komma att utfästas av en ny ledning i landet.
Jag skulle bli tacksam om du kunde ge mig en e-post adress så att jag kan bifoga
en textfile, enär denna e-post metod saknar den funktionen.
Än en gång grattis till alla framgångar i Valet och vänligen framför min bästa
personliga hälsning till den nya Justitieministern !!!

mvh

Ture Sjölander
Australien 
 
From:   "Ture Sjolander" <magneticego@gmail.com>
Date:   7 Oct 07:46 (PDT)
To:   registrator@justice.ministry.se
Cc:   beatrice.ask@riksdagen.se
Subject:  
Justitieministern Beatrice Ask - Tillhanda !
 

 
 
 
 
Till Justitieministern  Beatrice Ask.
JUSTITIEDEPARTEMENTET
REGERINGSKANSLIET
STOCKHOLM

Ärende: Ny lagstiftning avseende Kompensations fall.

Låt mig först av allt gratulera till Din utnämning som ny justitieminister i Sverige.
När du nu formellt har tillträtt tjänsten vill jag ånyo sända dig den epost jag skickade till dig för någon vecka sedan till Riksdagen. Men för att försäkra mig om att du mottager detta meddelande sänder jag en kopia av denna Epost till din riksdags adress, igen.
Jag skulle bli tacksam om du kan involvera dina övriga kollegor i den nya regeringen för att få till stånd nödvändiga
ändringar i den nuvarande lagstiftningen.
Jag har personligen blivit så extremt förorättad av den tidigare regeringen och aldrig blivit kompenserad.
Den file som jag har bifogat med denna Epost ger dig en inblick i problematiken. Jag har heller aldrig givits tillfälle av den förra justitieministern till ett samtal i denna fråga.
Jag tror det är av största angelägenhet för den nya regeringen att tillsätta en helt ny Justitiekansler, J K.
Det finns en till den nya regeringen dedikerad websida att ta del av för vidare informationer, men framför allt skulle jag känna mig ärad i att få tillfälle att föra en dialog med dig och dina kollegor för att vi gemensamt skall kunna få ett nytt ljus över frågor som dessa.
Det är skandal av den förra regeringen att så flagrant eller snarare hänsynsöst ignorera personer som så till den grad blivit utsatta för statens orättvisa.
Jag hoppas innerligt att du skall studera fallet och komma till en humanare lösning av detta 10 åriga elände jag blivit utsatt för, och att du skall återkomma till mig i saken. Jag skulle mycket värdera ett samtal i saken. Det vore kanske den enda vägen att komma vidare.
 
Med vänlig hälsning
Ture Sjölander
 
Här finner du samma file
Här är en kortfattad backgrund
och ytterligare information
 
Huvudfrågan är dock:
 1.
ERSÄTTNING från STATEN, FÖR RYKTES FÖRSTÖRING, SOM HAR
VARIT OCH ÄR AVSEVÄRD.
 
2.
ATT FÅ TILL STÅND EN HELT NY LAGSTIFTING, AVSEENDE FALL SOM DETTA. 
 
 
 
 
 
 
Attachments:
 

  Justitieminister_Beatrice_Ask_tillhanda.htm
(84 k)
           

 Till Beatrice Ask    Riksdagen Sverige
Ture Sjolander 

Grattis, Börja med Lagändringar...
1 message
editor@newstime2007.com
Wed, Sep 20, 2006 at 1:09 AM
 
Från TURE SJÖLANDER, AUSTRALIEN.
 
Hej Beatrice,
 
Tittade in på Hemsidan för Moderaterna och fann en bild större än dig själv. Det sägs att upphovsrätten tillhör fotografen, men jag undrar om du kan ge mig rätten att använda den i delar och detaljer för många av mina kommande hemsidor.
Jag spenderade de senaste veckorna i ilska över att inte få nödvändiga papper i tid för att rösta. Jag bor i Australien. Det gick inte vägen. Så istället jobbade jag dag och natt fram till den 18 September med att bygga upp en massiv kritik mot Social Demokraterna, på många av mina websajter. Jag lyckades faktiskt att få upp mina sajter, särskilt två av dem, på toppen av de flesta större search engines i världen, den senaste veckan. Jag har aldrig haft så många besökare på mina sajter under de senaste 5 åren. Jag har en tracker så jag kan följa dom som ser, och vart de går och kommer ifrån.
 
För att göra en tämligen lång historia kortare vill jag säga följande:
 
1975 träffade jag merparten av alla partiledare och fick dem alla att signera en skrivelse som de var sedan tvungna att stå för. Det roliga var att Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och lyssna nu, Vänsterpartiet av alla stödde mitt förslag om att höja budgeten för Konstnärlig Utsmyckning, den så kallade 1% regeln. Det var nog första gången i svensk politisk historia som Vänsterpartiet (utan att veta det) slöt sig med de borgerliga. Sossarna bara inte ville höja anslagen.
 
I sammanhanget och under diskusionerna mellan oss föreslog jag envist att högerblocket bara måste bilda en koalition (alliance) säger man idag. Det var en mycket stor publicitet om höjningsförslaget men det gick igenom, så klart, i det följande riksdagbeslutet.
Vad man lärde sig var att en alliance var en nödvändighet, pressen var mycket förvånad att någon enskild person kunnat dra igenom detta förslag.
Vad jag vill komma till nu är dock följande:
Sedan aug. 1993 fick jag min son kidnappad via USA in till Philippines. Jag hade fram till den tidpunkten varit bosatt i Australien, men flyttat med familj till Oskarsström utanför Halmstad. Om legal sidan av kidnappnings historian kan du finna mer på:
 
 www.newstime2007.com/AUSTRALIA_WORLD_NEWS.html      när och om du får tid.
 
 
Jag spenderade mer än full arbetstid de följande 5 åren i en fruktlös kamp i att försöka få ut min son tilbaka till Sverige. Svenska staten spendera ca 1.5 miljoner USA dollar i rättshjälp. Men allt var lönlöst.
 
Senare, 1996, under det mest olyckliga omständigheter blev jag felaktigt häktad i Stockholm och fick spendera ca
63 dagar i polishäktet.
Jag fick den mest blygsammaste ersättning på ca 150.000 Kronor för Sveda och Värk.
 
Förstörelsen av min namn och mitt rykte har aldrig ersatts av staten.
Det vore mer än rimligt att den nu nya regeringen river upp skadestånds ansvaret som svenska staten skall svara för. En komplett ny legislation måste skyndsamt komma till stånd.
Hela mitt liv sedan 1996 och fram till dags datum är kort sagt ett litet helvete.
Man är snarast en slags Persona-non-Grata.
 
Försök att förstå, inte bara mitt enskilda fall, men hela frågan om ansvaret staten har i fall som detta.
Två JK och Thomas Bodström har gäspat i frågorna de senaste 10 åren och inte ens erbjudit ett samtal i ärendet.
 
 
 
 
Jag kan inte skriva ett längre mejl till dig än detta, men hoppas innerligt att vi tillsammans kunde möblera om hela den legislativa delen i det svenska rättsväsendet i dessa frågor.
 
Jag har fortfarande en personlig förhoppning att min totala ryktes förstöring orsakad av denna Kafka lika händelse, skall ersättas, och minst av allt, att en offentlig ursäkt skall utställas av staten. Jag ser med stor förhoppning att den nu,
i mina ögon, unga och friska regeringen skall bidraga med en bra lösning.
Jag anser att det är av stort nationellt intresse, att förra regeringen så ignorant sopat det hela under mattan.
 
Mvh
Ture Sjölander
 
 PS-  När jag förlorade min son hade jag kontakten med Carl Bildts mamma i Halmstad och hennes vänliga support.
Min käraste son är fortfarande på okänd plats för mig och jag är fortfarande min sons legala ensamma vårdnadshavare, både i svensk familjedomstol såväl som i den Australienska familje domstolen  och det amerikanska Superior Court.
 
Min kompensations ersättning och den offentliga ursäkten från svenska staten är fortfarande A och O.
 
 
 
 
www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html


Email korrepondens mellan Riksdagleadmöten Cecilia Wikström och konstnären Ture Sjölander 31 Aug. 2006

 

Cecilia, det värmer gott med din välkomst hälsning ! Kan man vara mer liberal än att låta publicera din generositet ?

Vad glad jag blev när jag fick läsa i dag,  att Lars Danielsson lämnat stolen.

Den häxbrygd av hat som Socialdemokraterna kokade ihop om mig 1995-96 gör  mina utställnings möjligheter i Sverige hopplösa. Men ändå, visst vore det en glädje att få göra ett brandtal till de svenska gräsrötterna, runt landet.

Det är bara så att jag svurit en Ed till mig själv att bara återvända om en fullvärdig ursäkt och kompensation kan komma till stånd. Det blev bara så att min egen försvars advokat fick problem i samma veva  eftersom Thomas Bodström just då blev utnämnd som justitie minister och de hade varit företags polare och var ungdomsvänner.

Konflikt of Interest, kallar man det.

Hela historian är ruggigt Kafka-lik. Jag har kryptiskt redogjort för mardrömmen på Internet sedan en längre tid... Men det hjälper knappast mot folk och politiker som adopterat ideen med att "EN SVENSK TIGER".

Även en gammal vän som Bengt Göransson f.d. Utbildnings minister blev stum över min behandling... och paralyserad till att inget kunna göra.

Det är verkligt behagligt att få ditt mejl !!!

Titta gärna på sajterna nedan när du har tillfälle och kanske på din hemdator, som en underhållnings följetong.

Du behover Broadband eller Highspeed och Jag tror jag härvidlag har världens största privata Websajt.

Tack igen, Du vackra liberala Dam !

Cheers

Ture


http://www.swedish.homestead.com/

 
 

From: cecilia.wikstrom@riksdagen.se
To: "ture sjolander" <turesjolander@hotmail.com>
Subject: Ang. August Strindberg och grabbarna och tjejerna...
Date: Thu, 31 Aug 2006 01:04:53 +0200TACK!

Jag känner mig oändligt stolt och hedrad över att få företräda dig- och välkommen hem en dag!
Berätta när du kommer, så ska jag möta dig.

När och var kommer du att ställa ut härnäst?

Med de bästa hälsningar till dig från mig,

Cecilia


Cecilia Wikström
Riksdagsledamot (fp)
Tel 08- 786 48 53"ture sjolander" <turesjolander@hotmail.com>

2006-08-30 02:06

Till
Cecilia Wikström/LED/FP/Riksdagen@Riksdagen
Kopia
ulrika@liberal.se
Ärende
August Strindberg och grabbarna och tjejerna...

Du ar Haftig Cecila !

Vinn Valet, och jag kommer tillbaka till Sverige fran min Exile.

All the very best from Australia.

Ture Sjolander

www.sjolander.homestead.com/

www.newstime2007.com/WORLDNEWS.html

www.newstime2007.com/TIME.html

 


 

 
Bengt Göransson <bengt.goransson@abfstockholm.se> wrote:
Ture

Jag fick just från ABF ditt e-brev där du ber om min e-postadress. Den är
bengt.goransson@abfstockholm.se.

Hör av dig - det måste vara tio år sedan vi sågs: när Olof Palmepriset
delades ut i Hyltebruk.

Hälsning

Bengt Göransson
12 Juli 2005


13 Juli 2005
 
Bengt, vilken överraskning !
 
Det stämmer på dagen, året var 1993 och möjligen den 17 augusti. Det var den dagen jag förlorade min son till en katolsk fanatik sekt och har inte haft någon kontakt sedan dess.
Du är en märklig man och person Bengt och kanske min enda svenska länk av betydelse för ett återupprättande av min egen person i detta förunderliga nordiska land som jag de senaste åren publikt uttryckt min avsky för.
 
Jag har många gånger under dessa år sedan 1996 önskat mig en kontakt med dig för att få till stånd en normalisering av min relation till Sverige och de folkvalda ledarna som på intet sätt haft intresse av en dialog med mig.
Jag fick 150.000 kronor av Rikskanslern för "sveda och värk" men har aldrig fått en skriftlig publik ursäkt sedan min skandalösa olagliga häktning i Januari 1996. Vi taldes vid då som hastigast per telefon från polishäktet i Stockholm under mina två månaders isolering där.Vad du sa till mig den dagen var korrekt "tio årsdagen av Palme mordet" och pressen och övriga betedde sig som hygenor.
När jag slutligen vandrade ut mötte jag en gammal bekant Sten Heckscher som just den dagen och minuten  vandrade in som ny chef.
En kompensation för mitt totalt förstörda internationella rykte har aldrig ersatts då någon svensk lagstiftning aldrig etablerats i ärenden av detta slag.
Du är nu runt 72 år har jag förstått och jag är övertygad om att din hälsa forfarande är god efter dina dagliga simturer i Eriksdals hallen och dina dagliga intellektuella övningar. Själv är jag nu den 19 juli,  68 år.
Den advokat Johan Eriksson, som försvarade mig och som äskade kompensation för min ryktesförstöring fick intresse konflikter när hans undomsvän och tidigare arbetspartner blev utnämnd som justitie minister, 1997 tror jag det var; Bodström är väl hans namn.
När inte en lagändring kan komma till stånd i Sverige i frågor som dessa har jag svårt att respektera allt tal om demokrati i Sverige.
Den mest fundamentala demokrati i ett s.k. civiliserat land, som Sverige hävdar sig att vara, har en skyldighet gentemot folkets rättigheter, att inskriva en klar kompensations lagstiftning för destruktion av personers liv och rykte som en följd av häktingar.
 
Det finns fortfarande personer inom min egen familje krets i Sverige som tror att jag sitter inburad i ett svenskt fänglse och inte nog med det, mina  arbetskontakter från alla mina tidigare årtionden i Sverige är nu oframkomliga för mig. Även utomlands har mitt rykte svärtats ned som ett direkt resultat av häktnings processen och den därmed följande och helt förödande publiciteten.
Trots allt har jag tagit mig fram i livet och Australien har nu fått duga som mitt hemland sedan dess. Det finns många demokratier här i världen om än inte så genuina som jag trodde Sveriges demokrati var, till dess jag blev svartlistad och utesluten att deltaga i den svenska demokratiprocessen.
Jag har offentligen sagt att jag aldrig återvänder till det gamla landet om den svenska regeringen inte sanerar sin nuvarande lagstifting och ger mig en formell ursäkt.
Jag vet också att merparten av mottagere av livslånga konstnärslöner hos Konstnärsnämnden under både 60- och 70 talet utsågs av gamla kompisar inom systemet och inte alls för några meriter.
Jag vet att du är en hederlig och tuff politiker och jag lägger mitt nu tioåriga problem i dina händer. Jag är övertygad om din förmåga att "bygga broar" och att dina egna kontakter med den nuvarande officiella  politiska maskinen kunde, om bara viljan finns, återförena mig med mitt födelse land och under anständiga förhållanden.
 
Det är i mitt stora intresse att föra ett samtal med dig per telefon snarast om du så skulle önska. Vi har gjort det förr med goda resultat som t.ex. Video-Nu organisation som jag startade men som förintades när jag lämnade Sverige för min av Konstnärsnämnden sponsrade resa till Papua Nya Guinea 1987.
 
Kan du tänka dig en brev växling mellan oss med rätten eller nöjet att också publicera vår korrespondens inom snar framtid ?
Även om jag gjorde vissa utredningar för Kulturrådet under 70 talet och lärde mig den urbota tråkiga kansli svenskan börjar min svenska att rosta en aning. Men jag kan nog fortfarande göra rätt för mig, med lite svenskspråkiga övningar. Mitt dagliga språk sedan nästan 20 år har blivit uteslutande engelska, som du kan förstå.
 
Låt mig höra av dig Bengt, det skulle vara angenämnt !
 
Mvh
Ture
 
Mobile: + 61 00000000 (AUS)

 

Hej igen Bengt,
 

 
Hjärtligen
Ture
13 Juli 2005
 
Olof Palmepriset kunde vara lämpligt för mig...
Och min gamle bekant från 60-talet har avlidit har jag fått höra, Lasse Hillersberg (statens konstnärslön)


 
Hej Bengt,
 
Grattis på din uppkommande födelsedag ! Min är nu över...
Kan jag förvänta mig ett svar från dig,  på mina frågor till dig ?
 
Mvh
Ture Sjolander
Textfilen  från konst tidskriften KONSTPERSPEKTIV MARS 2005 är attached denna gång.. 
Ture
 
Jag har varit på resa några dagar och har inte förrän nu haft möjlighet
att skriva till dig. Under de gångna åren har jag ofta påmints om mötena
med dig, och när jag förra året höll föredrag på ett offentligt möte i
Halmstad undrade jag om du fortfarande hade kontakter i den trakten. Att
du inte bodde i Sverige permanent utgick jag från, och jag minns att du
nämnde att du skulle ha sällskap av din vuxna dotter när du första gången
drog till Australien.
 
Jag visste inte att du efter händelserna för nio år sedan fått ett
blygsamt skadestånd. Den oerhörda uppmärksamheten när du satt anhållen var
ju grotesk.
 
Jag är bara osäker om möjligheterna att så här långt efteråt
ta upp frågan på nytt. För egen del är det nu fjorton år sedan jag lämnade
regeringen och jag har sedan dess inte haft några centrala politiska
beslutande styrelser eller liknande organ. Erfarnheten lärde mig snabbt
att man snabbt förs ut ur "påverkansmiljöerna". Jag har visserliogen haft
uppdrag till vilka jag utsetts av regeringen, så var jag ordförande i
Zornsamlingarna (Zornmuseet i Mora) i tio år, men det ger inga öppningar
till kanslierna. Många tror att jag kan hjälpa dem med att påverka kultur-
och utbildningsdepartementen när det gäller att skaffa anslag, men där är
alla dörrar stängda, något som faktiskt inte alls gör mig sorgsen,
tvärtom, det vore förödande om dagens ministrar skulle ha ett koppel
företrädare springande i huset.
Jag tror därför inte att det är mycket jag skulle kunna göra annat än att
du i kontakter/framställningar kan ange att vi känner varandra sedan många år.
 
Och om du trots din önskan att slippa ha med Sverige att göra ändå tar upp
saken igen är jag glad om du låter mig veta det.
 
Hälsning
 
Bengt Göransson
 

 
Bengt,
 
Tack för ditt vänliga svar!
Ingen annan heller visste att jag fått en blygsam ersättning för denna groteska händelse inte ens att jag blivit helt frikänd från groteskeriet. Så där ser du med öppna ögon hur den nuvarande lagstiftningen  i Sverige snarare fungerar som en ren och skär kriminaliet.
 
Tillåt mig i all vänlighet att publicera denna vår korrespondens på en av mina hemsidor.
Tiden för ett överklagande måhända löper ut i Februari 2006 och eftersom jag inte kan erhålla den minsta reaktion på mina framställningar gentemot den nuvarande svenska regeringen blir min enda utväg att låta mina web rapporter på mina hemsidor tala för sig själva. Ditt brev av idag får för mig en alldeles särskild betydelse och min respekt för din person kvarstår för mig som varande en högt ärad person.
Jag har dock ingen förhoppning att Justitieministern, Statsministern eller Justitiekanslern har den önskade humanistiska läggningen, att tillstå misstagen med  de groteska  beskyllningarna som så förödande krossade min karriär som konstnär och person, så sent i mitt liv.
 
Jag är dock säker på att du i egenskap av varande en högt ärad person och svensk politiker av klass kan föra ett samtal "off-record" med dina inflytelserika betrodda politiska vänner fortsättingsvis. I kombination med mina publicistiska framställningar på Internet kanske frågan om en radikal lagändring om ersätting kan komma till stånd och andra "olycksfåglar" kan i framtiden få en chans till publik upprättelse. Det är väl värt att försöka !
 
Så låt mig med en rad från dig få ditt godkännande av att vår korrespondens kan bli publikt publicerad som jag föreslår. Jag bifogar texten till dig som attachment.
 
Tack igen för din vänlighet och låt oss fortsätta att hålla vår kontakt vid liv, så länge vi varar .
 
Mvh
Ture
 
Ps- Jag vore glad att få ditt telefon nummer för att kort samtal med dig inom en snar framtid, det vore kul med en röst kontakt i denna E-postliga elektroniska värld av idag, som omväxling.
 ----Original Message Follows----
From: "Bengt Göransson" <bengt.goransson@abfstockholm.se>
To: Sjolander
CC: turesjolander@hotmail.com
Subject: Re: E-postadresser
Date: Thu, 28 Jul 2005 15:17:59 +0200

Ture

Du publicerar mitt brev om du vill. Jag brukar stå för det jag säger och
skriver därför inte hemliga brev.

Hälsning

Bengt Göransson
 Tack min Vän ! Jag misstog mig aldrig på Dig. Och själv är jag och förblir lika öppen.

Mvh

Ture
 
Jag lägger in texterna på bl.a följande bittra hemsidor:
 
 
 


 
 
 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Monday, August 08, 2005 10:39 PM
Subject: J K Göran Lambertz för kännedom med förnyad handläggning.(Ref. 28 Juli 2005)

Till Justitiekanslern Göran Lambertz, Stockholm Sweden.
 
Jag är övertygad om att du kan på nytt väcka frågan om en kompensation i detta ärende utan formella inlagor med förnyad rättshjälp och nya advokater i ärendet. Det är snarast en principiell fråga om sunt förnuft att ett förstört ryckte genom olaga häktning skall generöst ersättas av staten. Min enda ersättning hittills har utgått för "sveda och värk" med 150.000 kronor, för 63 dagar häktning.
Det är också i mångt och mycket inte enbart ett  juridiskt spörsmål men snarare ett kulturellt ansvarsområde, om Sverige skall betraktas som varande en kultiverad nation.
Du får ett begrepp om den nu tio-åriga kompensations frågan delvis besvarad om du tar tid att titta in på både ny korrespondens och den äldre korrespondensen i ärendet på följande hemsidor.
Där finns bl.a en brev växling mellan mig och tidigare kulturministern Bengt Göransson daterad den 28 Juli 2005.
 
 
 
 
 
 
För övrig information kan du säkert titta in i ert eget arkiv.
Jag hoppas du har kurage att förändra den svenska lagstiftningen för denna typ av vidriga ärenden.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander (svensk i exil)
Australien
Mobile: 61 - 000000000
 
 
PS/ Eftersom jag inte vet om du kan ta emot en text file via e-post har jag valt att ge dig dessa ovanstående hemsidor på Internet.
 


regeringskansliet 2006

 

---- Original Message -----

 
To:
Sent: Monday, August 27, 2001 8:34 PM
Subject: utkast till file på min hemsida, vad säger du_______????

ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges.
 
Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten.
 
Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning.
Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
 
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende.
 
Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
 
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj.
Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
 
 
Ytterligare korrespondens följer  på web site:    www.newstime2007.com/AUSTRALIA_WORLD_NEWS.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KIDNAPPADE  FYRAÅRINGEN
 
FADERN  STÄMMER TINGSRÄTTEN
 
 
Transcript from news article
Hallands Nyheter - Halmstad - Sweden
October 8, 1993.
by
Johan Rydeman
 
 
HALMSTAD. Kidnappningen av fyraårige Matu Sjölander kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna gripit in i tid.Nu  polisanmäler pappan den ansvariga tingsrätten och kräver fem miljoner i skadestånd.- Även om jag inte får tillbaka min son kan det rädda andra barn från samma sak, hoppas Ture Sjolander.Lille Matu har kidnappats av sin filippinska mamma, som tillhör en extrem religiös grupp på Filippinerna.Hon var på besök med sonen hos släktingar i USA när hon ringde hem till Ture i Oskarström den 18 augusti och oväntat berättade att hon inte tänkte återvända till deras nya hem i Sverige.- Matu måste få en riktig katolsk uppfostran, förklarade hon. Vi kommer aldrig mer tillbaka.Några dagar senare fick maken ett brev med samma budskap.
 
Solklart fall
 
Ture Sjölander kontaktade redan den 20 augusti via advokat tingsrätten i Nacka, där han bodde innan han flyttade till Australien och träffade sin fru.- Jag ville förstås att  tingsrätten omedelbart skulle begära att de amerikanska myndigheterna lämnade ut Matu till Sverige. Det var ju solklart att min fru planerade att kidnappa honom.
 
Tre dagar för sent
 
Men tingsrätten dröjde ända till den 13 september med att fatta sitt beslut - tre dagar efter att hustrun flugit från New York till Los Angeles och därefter försvunnit med pojken.- Det är ju inte klokt. Tänk om någon skriver och säger att han skall slå ihjäl Carl Bildt på måndag och polisen inte gör något förrän på onsdagen!- I mitt fall ingrep faktiskt de amerikanska myndigheterna på eget initiativ. De gjorde husrannsakan hos min frus släktingar, men kom tyvärr för sent.
 
Kostar att leta
 
Ture Sjölandertar nu det unika steget att polisanmäla Nacka tingsrätt, som han anser brutit mot lagen genom att inte ingripa  "utan dröjsmål". Han kräver också fem miljoner i skadestånd.- Jag behöver pengarna om jag på egen hand ska kunna spåra upp min son.
 
 
Män särbehandlas
 
- Det är också en principsak att myndigheterna inte får  behandla  barn och föräldrar så här. I mitt fall var jag uppenbarligen av fel kön. Om det varit mannen som rövat bort barnet så hade man säkert slagit till med en gång.Matu och hans mamma är fortfarande efterlysta i USA. Ture Sjölander fruktar att de redan kan ha flugit vidare till Filippinerna, dör det kan vara mycket svårt att få tag i honom.
sidan 5 forts.
 
PAPPAN KRÄVER FEM MILJONER EFTER KIDNAPPNINGEN.
Kidnappningen i USA av fyraårige Matu Sjölander från Oskarström kunde ha stoppats om de svenska myndigheterna handlat i tid.Efter att mamman ringt hem och berättat för maken om sina avsikter dröjde hon nästan tre veckor med att försvinna med pojken.Nu polisanmäler Ture Sjolander tingsrätten som inte brydde sig om att begära hans son utlämnad till Sverige under tiden.- De amerikanska myndigheterna gjorde mycket mer än de svenska, konstaterar han.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Kommentar 2001 av Ture Sjolander:
 
När jag anlände till New York för att förhoppningsvis kunna hämta min
son och för att besöka domstolen där i frågan blev jag ombedd av den ansvariga svenska ambassad tjänste personen jag tog kontakt med, att ta första planet hem till Sverige. Det var en chock för mig att höra tonen hos denna tjänste'man'.
Förklaringen kom senare i skriftlig form, som jag begärde,
Min hustru hade innan dess varit i kontakt med bl.a svenska ambassadens kvinnor för att få hjälp med sin planerade kidnappning. Hustrun hade framställt mig för damen på ambassaden som en alkoliserad hustru misshandlare.
 
Det är inte svårt att hata kvinnor efter en sådan skräck upplevelse.
 
Det är en rad av andra förfärliga missförhållanden som borde bli föremål för en ny intevju och särskilt efter den förljugna australienska film dokumentären som ställde 43 frågor till mig - filmade-ljud - och endast en fråga användes i filmen.
 
Sen har vi den svenska regeringen som inte ersätter - ger skadestånd - till felaktigt häktade och frikända personer.
 
Endast fascist stater agerar på sådant sätt.
 
Svenska nyhets media sitter i knäna på makthavarna.