Ny svensk film produktion 2011 - "THE DIVORCE" Regi: Royal Court


FLT/ Jönköpings-Posten
25 Januari, 1974
Journalist, Eva Rådahl
 
"THE WEDDING"
Ny Svensk Film
Regi: Victoria Bernadotte
Production: Hovstaten
 
 "Bara bildskval i TV !"
 
 
STOCKHOLM  (Vår redktion) - TV förmedlar bildskval. Många program är så tråkiga att de skulle göra sig mycket bättre i radio. För en bildkonstnär framstår sådana program som plågsamma och pinsamt förenklade - på samma sätt som en pianokonsert framförd på munskap.
Det säger de två bildkonstnärerna Ture Sjolander-Bror Wikström, som just nu arbetar hårt för att konstnärerna skall få en samhällsinriktad utbildning med kunskap om aktuell bildteknik och för att de skall få lära sig konkurrera med den kommersiella bilden.
 
Konstnären skall vara med från början - i alla led. Och det gäller inte minst TV, just därför att TV blivit dominerande förmedlare av bild- och synintryck.
- TV kom till av en tillfällighet, och då rekryterade man i stort sett bara journalister - ordmänniskor - också för att sköta bildsidan. Det har lett till en snedvridning och total avsaknad av samarbete med konstnärer.
 
* Billigare " Trollflöjt "
 
Det vill de två konstnärerna ändra på. Först av allt måste dagens bildkonstnärer få kunskap om den befintliga tekniken när det gäller att skapa illusioner och göra intressanta bilder. Själva är de mycket fascinerade av elektronikens möjligheter.
- Ingmar Bergman hade kunnat göra " Trollflöjten " till mycket, mycket lägre kostnad, om han utnyttjat elektroniken. Han hade  t. ex.  kunnat bygga kulisser i miniatyr och sedan utnyttjat elektronikens möjligheter till att ge en illusion  av stora byggnader. Det är vansinne att bygga t. ex. slottskopior i naturlig storlek.
Nej, både nuvarande och blivande konstnärer behöver bättre utbildning. De två konstnärerna föreslår att man i anslutning till Kungliga konsthögskolan i Stockholm bygger en enhet för utveckling av video och television för bildskapande - et s.k. elektroniskt bildlaboratorium.
 
Professor Dr. Björn Hallström vid högskolans institut för materialkunskap är mycket positiv till tanken.
 
* Öm punkt
 
- Wikström-Sjölander har satt tummen på en mycket öm punkt. Det kan nämligen inte vara riktigt att dagens konstnärer skall leva kvar i den gamla föreställningen om att deras uppgift är att göra tavlor som andra köper som investeringsobjekt. Det kan heller inte vara riktigt att en konstnär skall vara tacksam om någon slänger till honom eller henne ett uppdrag om att smycka någon tunnelbanestation, säger Björn Hallström.
 
- Bildkonstnärerna måste kunna röra sig ohämmat inom samhällets alla sektorer. De måste få kunskap om att det går att åstadkomma illusuioner på andra sätt än de gamla välkända. De måste helt enkelt bli mer samhällstillvända, fortsätter han.
Han säger också att det småningom går att starta ett elektronsikt laboratorium inom högskolan, och han hoppas, liksom de två konstnärerna, att den högre konstnärliga utbildningen kommer att få en annan karaktär i framtiden.
 
* Elektroniskt projekt
 
Men innan man kommer så långt som till ett elektroniskt laboratorium hoppas Sjölander-Wikström att de skall få visa vad elektroniken kan användas till genom att starta ett projekt i samarbete med Sveriges Radio. För ett sådant projekt hoppas de få statligt bidrag på 150.000 kronor. De har dock redan gjort fem beställningsprogram, där man använt detta annorlund bildskapande. Men nu vill de göra ett helt fristående program.
 
De har vidare räknat ut att skapandet av ett elektroniskt bildlaboratorium skulle kosta 3 miljoner kronor under en tidsperiod om fem år samt att driftskostnaderna skulle gå på 500.000 kronor om året. De har också tänkt sig en nämnd för laboratoriet för utveckling av video- och televisionsteknik för bildskapande verksamhet.
I USA har ett liknande laboratorium lett till att man fått en helt egen kanal i TV. Men så långt kommer knappast de svenska konstnärernas förslag att leda.
 
* Lära sig konkurrera
 
Vidareutbildningen, som syftar till att verksamma konstnärer kontinuerligt får kunskap om den senaste tekniken inom bildskapande, är mycket viktig, betonar Björn Hallström.
- TV tittarna kommer inte att nöja sig med de tråkiga bilder man ser i dag. Tänk bara på hur påkostad reklam är. Och varför är den det? Jo, för att mottagaren kräver det för att intresseras avbudskapet. Detsamma gäller all annan bildinformation. Konstnärerna måste få fotfäste inom alla delar av samhället!
Förslaget har presenterats för utbildningsministern och har sänts till kulturådet. Småningom kommer tanken att omsättas i realitet...
- Det är mycket möjligt, säger Hallström.
 

 
 
ELECTIONS 2010
www.newstime2010.net/