www.newstime2014.com/SVERIGE.html
 
www.newstime2014.com/WORLD.html
 
 
Ture Sjolander
www.newstime2014.com/
http://www.flickr.com/photos/96163307@N00/show/
All my entire personal correspondence and written communications since 1958 - 2014 is now accessible on a mega file on-line including audio files and video.
www.newstime2014.com/corr56.html
 
www.turesjolander.com/
Internet and Television was not invented by politicians and Journalists, nor was it invented for Journalists and Politicians.

Till Sveriges Regeringar 1995-2014
  Angående åtalet mot Ture Sjölander 
 
Undertecknad var en av de få närvarande vid rättegången mot Ture Sjölander. Han var åtalad för att ha hotat såväl av svenska staten inhyrda amerikanska privatdetektiver som Sveriges statsminister. Anklagelserna ansågs så allvarliga att Sjölander fick tillbringa två månader i häkte i väntan på rättegång.  
Enligt svenska polisen var dessutom Sjölander själv mordhotad av den filippinska familj som hade kidnappat hans son. Han hade skyddad identitet som på detta sätt röjdes. Åtalet fick stor uppmärksamhet på löpsedlarna, av typen "statsministern mordhotad".  
Att Sjölander var mordhotad ställdes utan tvivel av domstolen. Däremot smälte åtalet mot Sjölander själv ihop till ingenting under rättegången och han blev helt frikänd på alla punkter.  
Vad gäller hotet mot de amerikanska privatdetektiverna framgick det att Sjölander hade hotat att berätta för svenska myndigheter att detektiverna förskingrade flera miljoner av svenska statens pengar i stället för att sköta sitt uppdrag. Uppdraget var att på svensk och amerikansk domstols uppdrag spåra och återbörda Sjölanders kidnappade son till Sjölander som var vårdnadshavare. Privatdetektiverna ville – när de hörde om det påstådda hotet mot statsministern - helt enkelt förekomma Sjölander genom att göra en egen anmälan om hot innan Sjölander hann göra sin anmälan till myndigheterna. Med Sjölander bakom lås och bom skulle de kunna fortsätta att mjölka svenska staten på miljonerna.  
Hotet mot statsministern bestod i ett missförstånd hos en receptionist. När Sjölander inte fick tillträde till statsministern berättade han att han riskerade att bli mördad. Receptionisten trodde att Sjölander menade att han skulle mörda statsministern.  
Sjölander hade sökt möte med statsministern för att denne med sitt inflytande skulle hjälpa Sjölander att återfå sin son och att påverka de advokater och privatdetektiver som han ansåg skodde sig på Sjölanders och svenska statens bekostnad i stället för att arbeta med sitt uppdrag. Vid uppgjord tid för ett besök meddelade receptionisten: "Tyvärr, Statsministern är på begravning". En upprörd Sjölander säger då: "Då ska han få se på en annan begravning!" – och menar sin egen. Receptionisten tänker statsministerns.
För denna missuppfattning fick Sjölander sitta i häkte i två månader.  
Rättegången var farsartad. Från min synpunkt var det en intressant happening. För Sjölander blev det däremot en katastrof. Ingen rök utan eld var den allmänna uppfattningen i konstsverige. I Australien gjordes till och med en dokumentärfilm som visade att Sjölander satt i fängelse – alltså faktiskt blev dömd i stället för friad – man sammanblandade häkte och fängelse. Sjölanders rykte och arbetsmöjligheter förstördes totalt av detta. Jag har personligen representerat Sjölander i dessa sammanhang och kan intyga att Sjölander, trots att han är internationellt ansedd som en av de mest betydelsefulla banbrytarna i skapandet av elektronisk konst, har haft mycket små möjligheter att fortsätta sin konstnärliga bana.  
Sjölander förlorade sina arbetsmöjligheter och även en stor del av sina möjligheter att fortsätta sitta skapande arbete. Detta går naturligtvis inte att ersätta, men ett rimligt skadestånd för ett helt orimligt åtal borde vara en självklarhet. Sjölander har enligt egna uppgifter fått cirka 150 000 kronor i skadestånd. Detta är inte ett rimligt belopp.
Det var inte så att Sjölander blev frikänd på grund av bristande bevisning eller förmildrande omständigheter eller dylikt, utan rättegången visade att det inte låg någonting alls bakom de frågor som rätten hade att behandla.
 
Aapo Sääsk 2006-10-26

From: Ture Sjolander <magneticego@gmail.com>
Date: Oct 26, 2006 11:19 PM
Subject: Rickard Wessman completterande file.
To: "
rickard.wessman@justice.ministry.se" <rickard.wessman@justice.ministry.se >
Cc:
registrator@justice.ministry.se


 
JUSTITIEDEPARTEMENTET
Stockholm - Sverige
Registratorn.
 
ATT:
Bäste Rickard Wessman,
 
Jag bifogar en kompletterande textfile som jag redigerat ihop för att regeringen skall kunna behandla mitt ärende.
 
För att få en bild och förståelse av magnituden av detta skrämmande rättsfall bör dock de personer som skall utreda frågan beställa in det helt friande domstolsbeslutet från Stockholms Tingsrätt, när det begav sig runt Februari 1996.
Filen som jag har attached/bifogat i denna e-post sändning, finns ockå att tillgå i huvud rubriken på följande website:
liksom på sajten:
 
Justitiekanslerns sekreterare upplyste mig 2005, om att endast regeringen kan besluta om ex-gratie.
För övrigt insisterar jag på att Justitiekanslern har ignorerat eller förnekat mina två olika skadestånd krav och bara tagit ställning till ett av kraven, vilket också framgår av den nu bifogade textfilen.
 
Med vänlig hälsning
Ture Sjölander
 
 
 
 
THE FILE
 
 
 
 
Datoranimationens uppfinnare är svensk.
Om Ture Sjölander
av Aapo Saask

På en ö  lämpligt nog med namnet Magnetic Island - utanför Australiens kust bor en svensk konstnär i exil. Som så många andra i det moderna medielandskapet har han höjts till skyarna och sedan dragits ner i dyn. Men han har lämnat ett bestående intryck på världen. Han gjorde de första elektroniska animeringarna redan på sextiotalet.
Hade han varit uppfinnare hade han hyllats som geni redan idag. Men han är en föregångare inom konstvärlden  och i den världen låter man gärna de riktigt stora dö innan de får sitt erkännande.
 
Vi vet alla hur Disneys kända tecknade filmer kom till  tusentals teckningar som filmades i en sekvens. Så görs en del tecknade filmer än idag. Men elektronisk animering har öppnat en helt ny värld inom filmen. Och den har möjliggjort dataspel och otaliga grafiska möjligheter inom affärsverksamhet och vetenskap. Och Ture Sjölander var den förste att göra elektroniskt manipulerade bilder. Och svensk TV visade resultatet och blev världsberömt som medial föregångare. Ture Sjölander experimenterade bland annat med frågan om hur mycket ett människoporträtt kan förvrängas innan det förvandlas till oigenkännlighet, något som förebådar den fantastiska morftekniken som idag används.
Gene Youngblood, som, jämsides med Marshall McLuhan, var den tidens namnkunnigaste mediefilosof ägnar ett helt kapitel i sin bok Expanded Cinema, 1970, åt experimenten på SVT. Expanded Cinema betyder såväl överträdelser av konventioner som sinnesutvidgande gränsöverskridningar. Experimenten var kanske inte helt fullgångna, men de ligger internationellt sett långt före sin tid jämfört med idag mer namnkunniga konstnärers aktiviteter, som t.ex. Nam June Paik och Bill Viola.
De filmer som omnämns är Time från 1965 avd Ture Sjölander och Bror Wikström, Monument från 1968 av Ture Sjölander och Lars Weck och Space in the Brain från 1969 av Ture Sjölander, Sven Höglund och Bror Wikström. Medan de flesta av dagens namnkunniga konstnärer bleknar har Ture Sjölander härigenom gått till konsthistorien för att stanna.
Sundsvallsgrabben Ture flyttade ner till Stockholm i början på sextiotalet.
Han slog igenom stort genom öppningsutställningen på Galleri Karlsson 1964. Hans bildspråk upprörde och skapade en skandal som etablerade Galleri Karlsson som den nya trenden för de unga konstnärerna. 1968 skapade han lika mycket upprörda känslor när filmen Monument visades och han försökte förklara.
Under några år var han uppburen i Frankrike, Italien, England och USA. I Sverige var avunden bland de etablerade kanske för stor. Visserligen köpte såväl Moderna Museet och Nationalmuseum och flera andra, men de tekniker som Ture Sjölander arbetade med var dyra och efter otaliga konflikter fann han sig stå utan resurser.
Han fick i stället förmånen att samarbeta med storheter som Charles Chaplin och Greta Garbo. Kanske lärde han sig av dem att exil är den enda utvägen för att slippa bli krossad. Han flyttade till Australien - långt från ankdammen.
Sjölanders produktion består av fotografier, filmer, böcker, artiklar, textilier, TV-program, videoinstallationer, happenings, skulpturer, grafik, målningar och skulpturer. Men framförallt består den i ett ifrågasättande och skapande liv. Det är detta som får honom att framstå som en av 1900-talets största svenska konstnärer.
En annan banbrytare, Ralph Lundsten, säger i en intervju tidningen SEX, 5, " En tavla kunde på den tiden ( 1800-talet) i stort sett skapa revolution. Idag tittar man slött på alla tusen vernissager som finns. ´Jaha. Mmm. Så duktig han är´, och så gäspar man Om jag vore bildkonstnär idag skulle jag ägna mig åt datorns möjligheter om min ambition vore att göra något nyskapande."
Sherman Price, Rutt Electrophysics, skriver år 1974 till Sveriges Radio-TV:"´Video Synthesis´ is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personnel for achieving this historic innovation."
Det var Sjölanders banbrytande verk under sextiotalet som Price syftade på. Ingen på Sveriges Radio kunde då förutse vilken betydelse denna innovation skulle få för mediet och Sverige förlorade därigenom en möjlig tätposition i datautvecklingen. De yngre dataanimatörer som nu framgångsrikt lanserar svenska dataspel över världen vet inte heller att de har en inhemsk portalfigur. Om någon av er vill se animationens Gudfader så kan man finna en glimt av honom på Google.
En annan av Sveriges stora nutida uppfinnare, Håkan Lans, har ju förutom sitt välkända navigationssystem även uppfunnit datormusen och färggrafik. De senare uppfinningarna är det emellertid även många andra som gör anspråk på att ha varit först med. Vad gäller datoranimation är emellertid Ture Sjölander onekligen först. Det satt säkert många ingenjörer i sina källare och arbetade med samma saker, men Ture Sjölander var den förste som offentliggjorde resultaten. Han har inte sökt patent och han har inte tjänat pengar på det. Men han har gått till historien som en av 1900-talets stora banbrytare in konsten  och kanske också inom tekniken.
Ture Sjölander har under de senaste decennierna huvudsakligen bott i Australien men även varit verksam i andra asiatiska länder som Papua Nya Guinea och Folkrepubliken Kina.
Efter några decenniers tystnad visades under våren 2004 Sjölanders epokgörande TV-experiment på Fylkingen. Under hösten kommer han att ställa ut målningar på Galleri Svenshög utanför Lund för att fira 40-årsjubileet av sin utställning på Lunds Konsthall. Vad han verkar säga är: Nu när Sture Johannesson har tagits till bröstet, varför inte jag. Jag vet svaret. Sture provocerade med sin anknytning till drogkulturen. Det kan man lättare förlåta. Men Ture Sjölander är en total provokation mot hela den etablerade konstvärlden.
 
Aapo Sääsk, 2004-08-14
 
Kro.kro kro kraxar kråkorna. "Vad menar ni människa  håll dig till ditt staffli! Kunskap är kunskap och konst är konst  och aldrig mötas de två!"

 
 
THE  GALLERY OF THOUGHT  
The Director

 
 
 
 
Saask Aapo, Mr.

Contact address
Scarab Development AB
Nybrogatan 12
SE-114 39 Stockholm
Sweden.
Tel +468-6603970
Fax +468-6629618
E-mail aapo@scarab.se
 
 
 
 

 
 
Läsning bakgrund.

 

Joseph Estrada, Filippinernas nyligen arresterade förre president kan komma att dömas till döden.
När den svenska 5-årige pojken Matu Sjölander kidnappades 1993, till Filippinerna var Joseph Estrada högsta chefen för AntiKriminella Kommisionen i Filippinerna och en personlig vän till familjen Acevedo-Alba i Roxas City. Den amerikanska privatdetektiven Logan Clarke som var anställd av den svenska advokaten Bengt Nestrup i Halmstad, var god vän med Joseph Estrada då de tillsammans hade medverkat som skådespelare i en rad filmer i producerade Filippinerna. Clarke hade skriftlig kontakt med sin vän Estrada 1994 angående den kidnappade pojken. Svenska staten spenderade ca 1.5 miljoner amerikanska dollar i ärendet. Ca. 10 miljoner svenska kronor.

Anklagelserna mot den häktade Filippinernas förra president Joseph Estrada omfattar inte bara mutor utan också plundring av den Filippinska staten. 
Den dokumentärfilm som nedan beskrivs har visats runt hela världen och redovisar att familjen Acevedo hyrt 'assassins' för att avrätta den legala vårdnadshavaren, den svenska pappan. 
 
Den kidnappade svenska pojkens far har sedan 1996, fått sitt liv helt ruinerat efter det att han häktades under 63 dagar i Sverige 1996, med en åtföljande förödande internationell publicitet. Fadern har av svensk domstol friats och förklarats oskyldig till samtliga 3 anklagelser som: 'Mordhot mot svenska statsministern Ingvar Carlsson ' - 'Grov utpressning av den amerikanska privat- detektiven' och 'BombHot mot den Filippinska ambassaden i Stockholm'.

Svenska staten vägrar nu att kommunicera med den svenska pappan om dennes begäran om ett skadestånd för förlorat rykte med åtföljande rättsförluster och förlust av arbetstillfällen sedan 1996.

Johan Eriksson
, advokat i Stockholm, förhandlar f.n. med den svenska Justitieministern om kompensationen, efter att advokaten tidigare försummat ärendet och på grund av detta förlorat rättshjälpen för sin klient. 
 

http://matusjolanders.homestead.com/MatuSjolander.html

 


 
 
 
 
 
Missing Presumed Alive
 
A fly on the wall documentary special about international child abduction and the true story of the desperate attempt to retrieve a five year old boy, Matu, taken illegally to the Philippines by his Filipino mother. Matu's Swedish born father, with the help of the FBI, Interpol and two private detectives is desperately trying to snatch Matu, but it proves difficult as his estranged wife has a wealthy and powerful family and the support of the Philippines Government. To make matters worse, Muslim hit-men have been hired to guard Matu and have orders to shoot the father on sight.
Episode Lengths:
82 minutes
Produced by Michael J Rivette and Terry Carlyon
Directed by Terry Carlyon
A film by Carlyon and Rivette Pictures


ITEL Distribution - Tel +44 (0) 20 7491 1441 - Fax +44 (0) 20 7493 7677
JUSTITIEKANSLERN SVERIGE  - TILLHANDA 2005
 
 
ADDENDUM.
 
Efter att ha skickat mitt senaste, nedanstående, e-post brev kom jag på att det kanske behövs en formell begäran.
Således, jag begär ersättning för den skada som den oriktiga häktningen har medfört för min del i försämrade arbetsmöjligheter efter häktningen 1996 fram till detta år.
 
Med vänliga hälsningar
Ture Sjolander
 
 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Monday, August 08, 2005 10:39 PM
Subject: J K Göran Lambertz för kännedom med förnyad handläggning.(Ref. 28 Juli 2005)

Till Justitiekanslern Göran Lambertz, Stockholm Sweden.
 
Jag är övertygad om att du kan på nytt väcka frågan om en kompensation i detta ärende utan formella inlagor med förnyad rättshjälp och nya advokater i ärendet. Det är snarast en principiell fråga om sunt förnuft att ett förstört ryckte genom olaga häktning skall generöst ersättas av staten. Min enda ersättning hittills har utgått för "sveda och värk" med 150.000 kronor, för 63 dagar häktning.
Det är också i mångt och mycket inte enbart ett  juridiskt spörsmål men snarare ett kulturellt ansvarsområde, om Sverige skall betraktas som varande en kultiverad nation.
Du får ett begrepp om den nu tio-åriga kompensations frågan delvis besvarad om du tar tid att titta in på både ny korrespondens och den äldre korrespondensen i ärendet på följande hemsidor.
Där finns bl.a en brev växling mellan mig och tidigare kulturministern Bengt Göransson daterad den 28 Juli 2005.
 
 
 
 
 
 
För övrig information kan du säkert titta in i ert eget arkiv.
Jag hoppas du har kurage att förändra den svenska lagstiftningen för denna typ av vidriga ärenden.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander (svensk i exil)
Australien
 
PS/ Eftersom jag inte vet om du kan ta emot en text file via e-post har jag valt att ge dig dessa ovanstående hemsidor på Internet.


 
Subject:
Ang. Din begäran om ersättning i anl. av frihetsberövande
Date:
 
From
Tue, 29 Nov 2005 16:17:29 +0100
 
 
 
To: Ture Sjölander
 
I skrivelser hit i augusti 2005 har Du begärt att Justitiekanslern skall betala ut ytterligare ersättning till Dig på grund av ett frihetsberövande under år 1996 för brottsmisstankar som senare ledde till att åtalet ogillades av Stockholms tingsrätt.
 
Sedan Justitiekanslern tillerkänt Dig viss ersättning för frihetsberövandet väckte Du talan mot staten med yrkande om ytterligare ersättning.
 
I målet ingicks sedermera en förlikningsöverenskommelse som stadfästes av Stockholms tingsrätt i en dom den 28 januari 1999 (Mål nr T 2-90-98). Förlikningsöverenskommelsens andra punkt har följande lydelse.
 
Genom denna förlikning är samtliga Ture Sjölanders mellanhavanden med staten i anledning av den frihetsinskränkning han var underkastad under tiden den 13 januari  21 mars 1996 och som är föremål för tvist (mål nr T2-90-98) slutligt reglerade och Ture Sjölander avstår från ytterligare krav mot staten i denna sak.
 
Justitiekanslern har mot bakgrund av förlikningen inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av Dina nu inkomna skrivelser.
 
Upplysningsvis kan nämnas att ersättning ex gratia endast kan beviljas av regeringen.
 
Ärendet här är därmed avslutat.
 
Martin Mörk

 
 
Subject: Ang. 
Begäran om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.
(Väcktes samtidigt) Två olika mål. Justitiekanslern hävdade att inga bevis för inkomster förelåg. (se nedan) Bevisar dock att Justitiekanslern uppmärksammat denna begäran.
En begäran och krav som aldrig blivit eftersatt eller ingått i en överenskommelse, att utgå.
 
ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende. Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj. Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
Någon förlikningsöverenskommelse avseende begäran om "förlorad arbetsförtjänst" genom ryktesförstöring har aldrig stadsfästs. Den enda förlikningsöverenskommelse som blivit stadsfäst avser "ersättningen för frihetsberövandet",
häktningen !
Mitt krav om ersättning kvarstår mot staten, i denna sak.
 
Subject: Ang. Kravet om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.
Två ärenden presenterades av min advokat till justitiekanslern innan ersättningen för frihetsberövandet var avslutat.
´denna sak´avser ersättningen för lidande under 63 dagars häktning liksom förlikningsöverenskommelsen ´samtliga mellanhavanden´avser.
Ersättning för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst har aldrig ersatts och Justitiekanslern har uttryckt saken enligt följande; ´Sjolander har ej kunnat bevisat sin inkomsts storlek´, vilket syftar på att Justitiekanslern var medveten om att ett annat ´mål´var aktuellt före en förlikningsöverenskommelse träffades avseende målet angående ersättningen för ´frihetsberövandet´.
Det är två skilda mål och jag har aldrig signerat eller överenskommit om att ´samtliga mellanhavanden och krav med staten´ blivit förlikade. De enda krav om ersättning som förlikats är ´denna sak, nämligen kravet för frihetsinskränkningen, häktningstiden, det så kallade ´lidandet´, förutmjukelsen.
Kravet på ersättningen för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst kvarstår.

 
Sent: Friday, November 09, 2001 9:10 PM
Subject: Johan Eriksson advokaten/ Justititeministern Thomas Bodstrom

 
Kompensations ärende.
 
 
ATT: Johan Eriksson, advokat, Stockhom.
           Thomas Bodström, Justitiedepartementet, Stockholm
 
 
 
Johan Eriksson,
 
Det är nu mer än 6 veckor sedan du ringde mig och förklarade att du skulle ha den skriftliga framställningen med bilagor färdiga för presentation till Justitieministern.
 
Du lovade bestämt att jag skulle få ta del av din slutgiltiga framställan till Justitieministern, tre veckor efter vårt samtal.
 
Då en upprättelse inte tycks kunna komma till stånd, med en offentlig-publik ursäkt för den felaktiga häktningen 1996 och ej heller någon ersättning för förlorad arbets inkomst för förlorat rykte tar jag för givit att ingen av er har något att invända emot att jag nu lägger ut hela vår korrespondens i detta horribla ärende på web nätet och redogör för alla detaljer fram till vår senaste kommuniaktion.
 
Jag ser ingen annan möjlighet till en upprättelse än att låta en bred internationell publik få kännedom om dessa förhållanden och detta skulle då tydligen vara den enda utvägen för mig att få ett 'upprättande',  utan er benägna medverkan,  till en ursäkt.
 
Jag hade dock hoppats att Sveriges regering hade haft kurage att tillställa mig ett signerat dokument på engelska med att klargörande och en 'public apology' för det inträffande. Istället tycks regeringen fortfarande hålla mig skyldig sedan år 1996, och fortsättningsvis.
 
Om jag inte får ett svar från endera parterna; Justitiedepartementet och/eller advokaten Johan Eriksson inom tre veckor från dagens datum betraktar jag ert förhållningssätt  som ett godkännande av att publicering av vår skriftliga och muntliga kommunikation,  i sin helhet kan äga rum utan  invänding från er sida.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander
 
 
 
Utkast/försätts sida:
 
 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Wednesday, November 30, 2005 3:40 PM
Subject: Justitiekanlsern Justitieministern tillhanda

 
Svar till ert e-mail daterat  29 ds  återfinnes på URL adressen:
 
under rubriken:
"It did take 3 long months for the "legal footman" in the Swedish Government's Legal Authority
to produce a short letter of denial (swedish language) 30 November 2005".
 
Även Attached i denna Epost !
Dessa mål kan inte under några juridiska eller/och moraliska termer, anses vara avslutade.
 
Jag begär att den sittande regeringen skyndsamt och noga utreder dessa ansvars frågor
som är av en avgörande betydelse för ett lands  demokrati.
 
Mvh
Ture Sjolander
 
 
 
 
ADDENDUM.
 
Efter att ha skickat mitt senaste, nedanstående, e-post brev kom jag på att det kanske behövs en formell begäran.
Således, jag begär ersättning för den skada som den oriktiga häktningen har medfört för min del i försämrade
arbetsmöjligheter efter häktningen 1996 fram till detta år.
 
Med vänliga hälsningar
Ture Sjolander
 
 
----- Original Message -----
From: Ture Sjolander
Sent: Monday, August 08, 2005 10:39 PM
Subject: J K Göran Lambertz för kännedom med förnyad handläggning.(Ref. 28 Juli 2005)

Till Justitiekanslern Göran Lambertz, Stockholm Sweden.
 
Jag är övertygad om att du kan på nytt väcka frågan om en kompensation i detta ärende utan formella
 inlagor med förnyad rättshjälp och nya advokater i ärendet. Det är snarast en principiell fråga om sunt
förnuft att ett förstört ryckte genom olaga häktning skall generöst ersättas av staten. Min enda ersättning
hittills har utgått för "sveda och värk" med 150.000 kronor, för 63 dagar häktning.
Det är också i mångt och mycket inte enbart ett  juridiskt spörsmål men snarare ett kulturellt ansvarsområde,
om Sverige skall betraktas som varande en kultiverad nation.
Du får ett begrepp om den nu tio-åriga kompensations frågan delvis besvarad om du tar tid att titta in på
 både ny korrespondens och den äldre korrespondensen i ärendet på följande hemsidor.
Där finns bl.a en brev växling mellan mig och tidigare kulturministern Bengt Göransson daterad den 28 Juli 2005.
 
 
 
 
 
 
För övrig information kan du säkert titta in i ert eget arkiv.
Jag hoppas du har kurage att förändra den svenska lagstiftningen för denna typ av vidriga ärenden.
 
Med vänlig hälsning
 
Ture Sjolander (svensk i exil)
Australien
turesjolanders@hotmail.com
PS/ Eftersom jag inte vet om du kan ta emot en text file via e-post har jag valt att ge dig
dessa ovanstående hemsidor på Internet.
 
 
 
 
 
 
 
Bengt Göransson <bengt.goransson@abfstockholm.se > wrote:
Ture

Jag fick just från ABF ditt e-brev där du ber om min e-postadress. Den är
bengt.goransson@abfstockholm.se.

Hör av dig - det måste vara tio år sedan vi sågs: när Olof Palmepriset
delades ut i Hyltebruk.

Hälsning

Bengt Göransson
12 Juli 2005

13 Juli 2005
 
Bengt, vilken överraskning !
 
Det stämmer på dagen, året var 1993 och möjligen den 17 augusti. Det var den dagen jag förlorade min son till en katolsk fanatik sekt och har inte haft någon kontakt sedan dess.
Du är en märklig man och person Bengt och kanske min enda svenska länk av betydelse för ett återupprättande av min egen person i detta förunderliga nordiska land som jag de senaste åren publikt uttryckt min avsky för.
 
Jag har många gånger under dessa år sedan 1996 önskat mig en kontakt med dig för att få till stånd en normalisering av min relation till Sverige och de folkvalda ledarna som på intet sätt haft intresse av en dialog med mig.
Jag fick 150.000 kronor av Rikskanslern för "sveda och värk" men har aldrig fått en skriftlig publik ursäkt sedan min skandalösa olagliga häktning i Januari 1996. Vi taldes vid då som hastigast per telefon från polishäktet i Stockholm under mina två månaders isolering där.Vad du sa till mig den dagen var korrekt "tio årsdagen av Palme mordet" och pressen och övriga betedde sig som hygenor.
När jag slutligen vandrade ut mötte jag en gammal bekant Sten Heckscher som just den dagen och minuten  vandrade in som ny chef.
En kompensation för mitt totalt förstörda internationella rykte har aldrig ersatts då någon svensk lagstiftning aldrig etablerats i ärenden av detta slag.
Du är nu runt 72 år har jag förstått och jag är övertygad om att din hälsa forfarande är god efter dina dagliga simturer i Eriksdals hallen och dina dagliga intellektuella övningar. Själv är jag nu den 19 juli,  68 år.
Den advokat Johan Eriksson, som försvarade mig och som äskade kompensation för min ryktesförstöring fick intresse konflikter när hans undomsvän och tidigare arbetspartner blev utnämnd som justitie minister, 1997 tror jag det var; Bodström är väl hans namn.
När inte en lagändring kan komma till stånd i Sverige i frågor som dessa har jag svårt att respektera allt tal om demokrati i Sverige.
Den mest fundamentala demokrati i ett s.k. civiliserat land, som Sverige hävdar sig att vara, har en skyldighet gentemot folkets rättigheter, att inskriva en klar kompensations lagstiftning för destruktion av personers liv och rykte som en följd av häktingar.
 
Det finns fortfarande personer inom min egen familje krets i Sverige som tror att jag sitter inburad i ett svenskt fänglse och inte nog med det, mina  arbetskontakter från alla mina tidigare årtionden i Sverige är nu oframkomliga för mig. Även utomlands har mitt rykte svärtats ned som ett direkt resultat av häktnings processen och den därmed följande och helt förödande publiciteten.
Trots allt har jag tagit mig fram i livet och Australien har nu fått duga som mitt hemland sedan dess. Det finns många demokratier här i världen om än inte så genuina som jag trodde Sveriges demokrati var, till dess jag blev svartlistad och utesluten att deltaga i den svenska demokratiprocessen.
Jag har offentligen sagt att jag aldrig återvänder till det gamla landet om den svenska regeringen inte sanerar sin nuvarande lagstifting och ger mig en formell ursäkt.
Jag vet också att merparten av mottagere av livslånga konstnärslöner hos Konstnärsnämnden under både 60- och 70 talet utsågs av gamla kompisar inom systemet och inte alls för några meriter.
Jag vet att du är en hederlig och tuff politiker och jag lägger mitt nu tioåriga problem i dina händer. Jag är övertygad om din förmåga att "bygga broar" och att dina egna kontakter med den nuvarande officiella  politiska maskinen kunde, om bara viljan finns, återförena mig med mitt födelse land och under anständiga förhållanden.
 
Det är i mitt stora intresse att föra ett samtal med dig per telefon snarast om du så skulle önska. Vi har gjort det förr med goda resultat som t.ex. Video-Nu organisation som jag startade men som förintades när jag lämnade Sverige för min av Konstnärsnämnden sponsrade resa till Papua Nya Guinea 1987.
 
Kan du tänka dig en brev växling mellan oss med rätten eller nöjet att också publicera vår korrespondens inom snar framtid ?
Även om jag gjorde vissa utredningar för Kulturrådet under 70 talet och lärde mig den urbota tråkiga kansli svenskan börjar min svenska att rosta en aning. Men jag kan nog fortfarande göra rätt för mig, med lite svenskspråkiga övningar. Mitt dagliga språk sedan nästan 20 år har blivit uteslutande engelska, som du kan förstå.
 
Låt mig höra av dig Bengt, det skulle vara angenämnt !
 
Mvh
Ture
 
Hej igen Bengt,
 
Vänligen läs en del av dessa texter vid tillfälle.  Det finns också web länkar i texterna om du är på nätet när du läser om du nu har html i din e-post.
 
Hjärtligen
Ture
13 Juli 2005
 
Olof Palmepriset kunde vara lämpligt för mig...
Och min gamle bekant från 60-talet har avlidit har jag fått höra, Lasse Hillersberg (statens konstnärslön)


 
Hej Bengt,
 
Grattis på din uppkommande födelsedag ! Min är nu över...
Kan jag förvänta mig ett svar från dig,  på mina frågor till dig ?
 
Mvh
Ture Sjolander
Textfilen  från konst tidskriften KONSTPERSPEKTIV MARS 2005 är attached denna gång.. 
Ture
 
Jag har varit på resa några dagar och har inte förrän nu haft möjlighet
att skriva till dig. Under de gångna åren har jag ofta påmints om mötena
med dig, och när jag förra året höll föredrag på ett offentligt möte i
Halmstad undrade jag om du fortfarande hade kontakter i den trakten. Att
du inte bodde i Sverige permanent utgick jag från, och jag minns att du
nämnde att du skulle ha sällskap av din vuxna dotter när du första gången
drog till Australien.
 
Jag visste inte att du efter händelserna för nio år sedan fått ett
blygsamt skadestånd. Den oerhörda uppmärksamheten när du satt anhållen var
ju grotesk.
 
Jag är bara osäker om möjligheterna att så här långt efteråt
ta upp frågan på nytt. För egen del är det nu fjorton år sedan jag lämnade
regeringen och jag har sedan dess inte haft några centrala politiska
beslutande styrelser eller liknande organ. Erfarnheten lärde mig snabbt
att man snabbt förs ut ur "påverkansmiljöerna". Jag har visserliogen haft
uppdrag till vilka jag utsetts av regeringen, så var jag ordförande i
Zornsamlingarna (Zornmuseet i Mora) i tio år, men det ger inga öppningar
till kanslierna. Många tror att jag kan hjälpa dem med att påverka kultur-
och utbildningsdepartementen när det gäller att skaffa anslag, men där är
alla dörrar stängda, något som faktiskt inte alls gör mig sorgsen,
tvärtom, det vore förödande om dagens ministrar skulle ha ett koppel
företrädare springande i huset.
Jag tror därför inte att det är mycket jag skulle kunna göra annat än att
du i kontakter/framställningar kan ange att vi känner varandra sedan många år.
 
Och om du trots din önskan att slippa ha med Sverige att göra ändå tar upp
saken igen är jag glad om du låter mig veta det.
 
Hälsning
 
Bengt Göransson
 

 
Bengt,
 
Tack för ditt vänliga svar!
Ingen annan heller visste att jag fått en blygsam ersättning för denna groteska händelse inte ens att jag blivit helt frikänd från groteskeriet. Så där ser du med öppna ögon hur den nuvarande lagstiftningen  i Sverige snarare fungerar som en ren och skär kriminaliet.
 
Tillåt mig i all vänlighet att publicera denna vår korrespondens på en av mina hemsidor.
Tiden för ett överklagande måhända löper ut i Februari 2006 och eftersom jag inte kan erhålla den minsta reaktion på mina framställningar gentemot den nuvarande svenska regeringen blir min enda utväg att låta mina web rapporter på mina hemsidor tala för sig själva. Ditt brev av idag får för mig en alldeles särskild betydelse och min respekt för din person kvarstår för mig som varande en högt ärad person.
Jag har dock ingen förhoppning att Justitieministern, Statsministern eller Justitiekanslern har den önskade humanistiska läggningen, att tillstå misstagen med  de groteska  beskyllningarna som så förödande krossade min karriär som konstnär och person, så sent i mitt liv.
 
Jag är dock säker på att du i egenskap av varande en högt ärad person och svensk politiker av klass kan föra ett samtal "off-record" med dina inflytelserika betrodda politiska vänner fortsättingsvis. I kombination med mina publicistiska framställningar på Internet kanske frågan om en radikal lagändring om ersätting kan komma till stånd och andra "olycksfåglar" kan i framtiden få en chans till publik upprättelse. Det är väl värt att försöka !
 
Så låt mig med en rad från dig få ditt godkännande av att vår korrespondens kan bli publikt publicerad som jag föreslår. Jag bifogar texten till dig som attachment.
 
Tack igen för din vänlighet och låt oss fortsätta att hålla vår kontakt vid liv, så länge vi varar .
 
Mvh
Ture
 
Ps- Jag vore glad att få ditt telefon nummer för att kort samtal med dig inom en snar framtid, det vore kul med en röst kontakt i denna E-postliga elektroniska värld av idag, som omväxling.
 ----Original Message Follows----
From: "Bengt Göransson" <bengt.goransson@abfstockholm.se >
To: Sjolander <
turesjolanders@hotmail.com
Subject: Re: E-postadresser
Date: Thu, 28 Jul 2005 15:17:59 +0200

Ture

Du publicerar mitt brev om du vill. Jag brukar stå för det jag säger och
skriver därför inte hemliga brev.

Hälsning

Bengt Göransson
 


Tack min Vän ! Jag misstog mig aldrig på Dig. Och själv är jag och förblir lika öppen.
Mvh
Ture
 
Jag lägger in texterna på bl.a följande bittra hemsidor:
 
 
--
www.newstime2007.com/REGERINGSKANSLIET_se.html--
www.newstime2007.com/REGERINGSKANSLIET_se.html 
Subject: Fw: postad ansökan om allmän rättshjälp - Johan Eriksson.


On Tuesday, 15 August 2000 2:23 AM, Per Solander

TILL:

JOHAN ERIKSSON, ADVOKAT

Refererande till Ditt fax av den 8 December 1999.

Jag har mottagit Ditt brev med ansökningsformulär för
förnyad rättshjälp och fyllt i blanketten efter bästa
förstånd ocg signerat den.

Ansvaret vilar nu på Dig att förklara för
Rättshjälpsmyndigheten den lapsus som tidigare
inträffade angående den upphörda rättshjälpen i samma
ärende, som jag inte hade skuld till.

Du har lovat att föra ärendet till slutbehandling i
Tingsrätt även om ingen ny rättshjälp av någon nu
okänd anledning inte skulle beviljas.

Du bör ha den ifyllda blankette inom 8 dagar.
Låt mig få veta om Du tänker göra tillägg eller
ändringar. Någon fråga är inte ifylld, som Du vill se.

Med vänlig hälsning och en önskan om en god
fortsättning på 2000.

Ture Sjölander